Verkiezingen Algemene Ledenvergadering 5 Juli

De komende ledenvergadering krijgt een uniek tintje door het feit dat er meerdere kandidaten zich hebben opgegeven voor de Penningmeester functie. Naast Tamara Vroon die herkiesbaar is hebben zich afgelopen weekend Toos Perdaems en Martin Keuris aangemeld. Voor de functie van de Jeugd commissie is Patrick Oerlemans herkiesbaar en zijn er (nog) geen verdere gegadigden. Er zal dus a.s. dinsdag een schriftelijke stemming plaatsvinden voor de penningmeester functie door de aanwezige leden. Stemgerechtigd zijn de seniorleden en de ouders van de jeugdleden in deze. We stellen het erg op prijs als de komende jaarvergadering een grote opkomst kan genieten als blijk van betrokkenheid met het reilen en zeilen van onze vereniging. Bekijk de Agenda en lees het verslag van de vorige Ledenvergadering als voorbereiding. De verder bescheiden van de vergadering, zoals de financiële rapportage en de jaarverslagen van de commissies worden op de vergadering uitgereikt.
Aanvang vergadering 5 juli is om 20.00 uur en de lokatie is zaal 5a in het Cromwiel.