Alle introducés vielen in de prijzen.

Het parentoernooi telde dit jaar 3 introducés, door ziekte en blessures vielen er vooraf al 2 uit. Maar met in totaal 16 (+1) deelnemers was het toch nog een goed draaiend toernooi. In totaal werd er in anderhalf uur 4 partijen gespeeld en mochten zich Esther en Bart zich winnaar noemen van de introducés. Er waren wel 3 sterkere paren, maar die voldeden niet aan de vereisten voor het toernooi.