Wisseling secretaris BVS

Met als directe aanleiding de aanloop naar, en procedure van, de penningmeester verkiezing heeft de zittende secretaris Frank Kuijper zijn functie neergelegd. Een uitgebreidere uitleg is aan de leden verstrekt via de eerder genoemde bestuursbrief. Mede kandidaat voor de penningmeester verkiezing Martin Keuris is bereid gevonden om de functie te vervullen tot de reguliere herverkiezing op de Algemene Leden Vergadering van 2017.