Stemronde Penningmeester funktie op 12 juli

Na een tumultueuze aanloop naar de Algemene Leden Vergadering met de aanmelding van 2 kandidaten en de her-verkiesbare penningmeester is er besloten om de schriftelijke stemming uit te stellen tot dinsdag 12 juli om 21:00 uur in de sporthal. Er wordt met stembiljetten gewerkt en er kan ook per volmacht gestemd worden. Dit geeft tijd om alle kandidaten beter bekend te maken bij de leden omdat ze op de speelavond niet allemaal even zichtbaar zijn. Het zijn Tamara Vroon (de huidige penningmeester), Martin Keuris en Toos Perdaems.
De senior leden en de Verzorgers van de jeugdleden krijgen een mailing toegestuurd vanuit het bestuur met de presentatie van de kandidaten en de regels voor de stemming.