Hoofdlijnen Jaarvergadering 19 Juni.

De vergadering werd door 9 leden en het voltallige bestuur bezocht. De contributie voor de Jeugd wordt komend seizoen niet verhoogd en blijft €99,50. De Senioren contributie gaat met €2,50 omhoog en wordt €147,50. Door het toepassen van een hoger BTW tarief per 1-1-2019 op de zaalhuur zal de contributie voor het seizoen 2019-2020 mogelijk forser worden verhoogd.
Vooraf aan de vergadering hadden er zich geen kandidaten gemeld om het voorzitterschap over te nemen van de aftredende voorzitter. Tijdens de vergadering stelde Sebastiaan den Breems zich alsnog kandidaat en werd ook unaniem verkozen door de aanwezigen. Aftredend voorzitter Peter Knipscheer draagt zijn taken over bij de eerstvolgende bestuursvergadering.
De privacywetgeving is besproken en de aanwezige leden hebben al een toestemmingsformulier getekend voor het specifieke gebruik van persoonlijke data door de club. De overige leden krijgen dit verzoek ook nog op de speelavond. Nieuwe leden tekenen het bij het inschrijven.
De club zoekt nog vrijwilligers voor op de jaarmarkt 8/9 september de stand te bemannen.