Algemene ledenvergadering op 5 Juli

In afwijking van het vooraf aangekondigde jaarprogramma vindt de algemene ledenvergadering plaats op 5 Juli om het voltallige bestuur aanwezig te kunnen laten zijn. Een vooraankondiging is al per mail verstuurd, de agenda en de notulen van vorig jaar wordt binnenkort rondgestuurd.
De vergadering is toegankelijk voor seniorleden en ouders van jeugdleden.
De vergadering begint om 20:00 uur in één van de vergaderzalen van het Cromwiel. Voor de leden is dit weer een belangrijk moment om invloed te hebben op de koers van onze club en het tonen van betrokkenheid.

Senioren clubuitje 11 Juni

Het programma voor het clubuitje van zaterdag 11 juni is als volgt:
Om 14:30 uur verzamelen bij Brasserie De Kaai (voorheen Hotel Aarden)
Breng een fiets mee en eventueel een regenjas mocht het weer aanleiding geven.
Na de buiten activiteit begint er een BBQ om 18:30 uur. Dus leden die tijdens het middagprogramma verhinderd zijn kunnen nog aanschuiven bij de BBQ en avondprogramma.
De club verstrekt 2 consumptiebonnen, verdere consumpties zijn voor eigen rekening.
Er dient vooraf ingeschreven te worden met een inleg van €5,- voor leden, die bij verschijnen weer retour gegeven wordt. Voor niet leden (partners) wordt een bijdrage van €10,- gevraagd vooraf te voldoen. Het e.e.a is al uitgebreid per mail aan de leden verstrekt.