Algemene Ledenvergadering op 19 juni.

Om 20.00 uur in het Cromwiel vindt de Algemene Ledenvergadering plaats.
De leden hebben de uitnodiging met de agenda toegestuurd gekregen. De vereniging heeft weer de nodige uitdagingen voor de boeg.

Aftredende voorzitter.

Bij de aankomende Algemene Leden Vergadering is de voorzitter volgens schema aftredend. De huidige voorzitter heeft aangegeven zich niet herkiesbaar te stellen. Daarmee krijgt onze vereniging weer een bestuurswissel te verwerken. We roepen onze leden en de ouders van de jeugdleden op om eens goed doordrongen te zijn dat een vereniging alleen kan bestaan als er mensen de taak op zich nemen om iets voor de gemeenschap te doen. Een voorzitter dient zoals een bestuurder, de bestuursleden en leden aan te zetten tot activiteiten waar de club wel bij vaart en een goede representatie te zijn van de leden bij officiële gelegenheden en contacten met de gemeente en sponsoren.
Informatie is op te vragen bij onze secretaris of voorzitter. secretaris@bvsteenbergen.nl of voorzitter@bvsteenbergen.nl