Bestuurssamenstelling van Badminton Vereniging Steenbergen.


Het bestuur wordt verkozen door de leden van de vereniging, elk bestuurslid is in zijn functie herkiesbaar om de 3 jaar op de Algemene Leden Vergadering.
Voor elke functie is bepaald wanneer de herverkiezing zal zijn om een bepaalde continuïteit te waarborgen.

Het bestuur van onze club bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter (tot ALV 2024): Sebastiaan den Breems (Foto)
Sebas_voorzitter
mail: voorzitter@bvsteenbergen.nl


Secretaris (tot ALV 2023): Esmée ’t Hart-Beyerling (Foto)
Esmee_foto
mail: secretaris@bvsteenbergen.nl


Penningmeester (tot ALV 2025): Toos Perdaems
Ledenadministratie: Toos Perdaems (Foto)
Toos Perdaems
mail: penningmeester@bvsteenbergen.nl


Technische Commissie (tot ALV 2023): Pierre Beerkens
mail: tc@bvsteenbergen.nl


Jeugd Commissie (tot ALV 2025): Patrick Oerlemans(Foto)

mail: jc@bvsteenbergen.nl
Competitieleider: Pierre Beerkens (Foto)

mail: competitie@bvsteenbergen.nl

De badminton vereniging speelt in:
Sporthal "'t Cromwiel"
Krommeweg 1
Steenbergen


Beleidspunten van Badminton Vereniging Steenbergen.

Reglementen:
Het huishoudelijk reglement van de vereniging

Gedragsregels begeleiders:
Voor onze begeleiders bij de jeugdtraining onderschrijft het bestuur de
gedragsregels die het NOC*NSF heeft opgesteld.
Onze begeleiders beschikken dan ook over een „Verklaring Omtrent het Gedrag” met betrekking tot jeugdbegeleiding.

De begeleiders doorlopen een aanname procedure bestaande uit:
* een kennismakingsgesprek met de Jeugd Commissie
* een eventuele check van referenties
* aanvraag van een VOG verklaring
* toekennen lidmaatschap van de bond
* bekendmaking met de NOC*NSF gedragsregels