Eerste speeldag 7 juli.

Het Cromwiel is weer geopend voor de binnensport. De richtlijnen laten het toe dat de jeugd zonder restricties kan spelen en dat de volwassenen zich alleen buiten het speelveld moeten houden aan de 1,5 m afstand.
Hierdoor is normaal badmintonnen weer mogelijk. Of je gaat badmintonnen is echter een individuele keuze. We verwachten van de deelnemers dat ze, bij een vermoeden van ziekte, niet komen badmintonnen om de besmetting van anderen te voorkomen. Momenteel zijn er vrijwel geen positieve gevallen bekend in de gemeente en we hopen dat het ook zo blijft.

Algemene ledenvergadering op 1 juli.

De algemene ledenvergadering vindt nu plaats op 1 juli in ’t Cromwiel van 20:00 tot 22:00 uur in zaal 3a en 4a. De stukken die normaal vooraf ter inzage lagen in de sporthal worden nu noodgedwongen pas uitgereikt voorafgaande aan de vergadering. De leden en ouders van jeugdleden hebben via de mail de oproep gekregen zich aan te melden, mede vanwege de covid-19 maatregelen en de reservering van voldoende ruimte. We hopen op een grote opkomst, mede omdat we een afgebroken seizoen achter de rug hebben en het nieuwe seizoen nog veel vraagtekens heeft.

Verplaatsen jaarvergadering

De ingeplande jaarvergadering van 9 juni wordt verplaatst. Het bestuur kan nu net als kleine groep van 5 bijeenkomen om het e.e.a. voor te bereiden en te bepalen hoe de jaarvergadering wordt opgezet, waar eventueel en wat de nieuwe datum wordt. Volgens het roulatieschema is dit jaar de secretaris functie en de technische commissie in beeld voor verkiezingen.

Er gloort een sprankje hoop.

De noodverordening vanwege het Covid-19 virus wordt per 1 juli aangepast waarbij binnensporten weer zijn toegestaan. Hierbij hoeft jeugd tot 18 jaar geen 1,5 m afstand te houden tijdens het sporten, volwassenen echter (nog) wel. We weten nog niet hoe de beheerder van ’t Cromwiel om zal gaan met deze versoepeling, oftewel we hebben nog geen bericht dat de sporthal en kantine weer open gaan op 1 juli. Het lijkt ons van wel, omdat we nog steeds de huur gewoon door moeten betalen.
De vereniging zal zich dan ook voor gaan bereiden op het veilig gebruiken van de sporthal per 1 juli. Vanuit de badmintonbond zijn al de nodige richtlijnen en aandachtspunten gepubliceerd.
We willen er wel op wijzen dat wij eenieder aanraden om voorzichtiger om te gaan met zijn gezondheid dan dat de richtlijnen nu verplichten, er zijn nog veel onbekendheden over de verspreiding van het virus.
Ons seizoen loopt echter af op 8 juli in verband met de zomervakanties. Aangezien vakantie in eigen land word gestimuleerd en de sportlocaties al zo lang gesloten zijn geweest zou het ons niet verbazen als ’t Cromwiel deze zomer eens geopend zou blijven.