Cromwiel dicht tot 6 april

En het gezellig avondje badmintonnen is ook te gevaarlijk geworden. Alle Horeca en sportlocaties zijn gesloten tot vooralsnog 6 april. Dus geen badmintonnen tot nader bericht.

Clubkampioenschappen opgeschort

Het ongebreidelde voortrazen van het Covid-19 virus heeft ertoe bijgedragen dat we onze leden niet onnodig willen blootstellen aan mogelijke besmetting. Afgelopen donderdag werden landelijk de maatregelen al flink opgeschroefd en dat zal dit weekend nog stringentere vormen aannemen. We zitten dit virus voorlopig maar even uit voordat we een nieuwe datum plannen.

Clubuitje van 23 Mei is geregeld.

Het senioren clubuitje is gepland op 23 Mei zoals al in de jaarplanning was aangegeven. De organisatoren hebben aangegeven dat ze klaar zijn met invulling van het programma. Heb je zin in een gezellige middag en avond noteer dan het uitje al in de agenda. Het programma start al om 13:00 uur.
De uitnodiging wordt binnenkort aan de leden verstuurd.